Wózki widłowe nowe i używane

dokumenty

Dokumenty

 

 Informacja dla eksploatujących wózki jezdniowe podnośnikowe

            Zgodnie z art. 5, ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dn. 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 3 lutego 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają pod dozór techniczny. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia określone są w normie PN-77/M-78100.

            Po 18 sierpnia 2003 r. każdy  eksploatujący wózki jezdniowe ma obowiązek zwrócić się do terenowego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację wózka i jego zarejestrowanie. Rejestracja polega na przeprowadzeniu badania odbiorczego u użytkowania po wcześniejszym zapoznaniu się z jego dokumentacją techniczną. Wózek widłowy, którego badania zakończyły się wynikiem negatywnym powinien być wycofany z eksploatacji.

            Urząd Dozoru Technicznego dokonuje sprawdzenia technicznego wózka raz w roku ( dla wózków z siedziskiem dla operatora-badanie okresowe) lub raz na dwa lata (dla wózków prowadzonych lub zdalnie sterowanych- badania kontrolne).

            Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Pol. Społ. z dn. 20 lutego 2003 r. wyraźnie określa, że konserwację wózków jezdniowych należy powierzyć osobom posiadającym niezbędną wiedzę teoretyczną  i praktyczną, co jest potwierdzone posiadaniem przez konserwatora zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

            Wydanie takiego zaświadczenie dla konserwatora jest poprzedzone zdaniem  egzaminu sprawdzającego w UDT.

            Zgodnie z przepisami o urządzeniach podlegających pod dozór techniczny, raz w miesiącu należy  wykonać konserwację wózka. Adnotację o wykonaniu konserwacji i swoje uwagi konserwator wpisuje do książki konserwacji danego wózka. Wózek uznany za niesprawny technicznie należy wycofać z eksploatacji.

            Przez uprawnionego konserwatora mogą być wykonane naprawy polegające wyłącznie na wymianie elementów zużytych na nowe bez użycia ciepła np. spawania. Konserwator nie może dokonywać żadnych napraw, wyniku których nastąpiłaby zmiana parametrów technicznych  wózka lub zmiana jego wyposażenia. Naprawy polegające na modernizacji wózka mogą wykonywać wyłącznie firmy posiadająca prawo jazdy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.            

                        Operatorem wózka może być osoba posiadająca prawo jazdy wydane przez uprawnione do tego jednostki.

                        Prawidłowość wykonania przepisów wynikających z Ustawy kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy.

KONTAKT z ROL-CAR

F.H.U. ROL-CAR Piotr Wilk
Karwin (koło Proszowic, 20km od Krakowa)

tel: 888 953 858
tel: 889 877 356
fax:

email: wozki.proszowice@gmail.com

Oferty SPECJALNE od Rol-CAR

RolCar na Allegro - oferty wóżków widłowych i inne RolCar na OtoMoto - oferty wóżków widłowych i inne

Wózek widłowy
Marka: LINDE
Cena: 29 000,00
Paliwo: LPG
Rocznik: 2007
Model: H18T
WÓZEK WIDŁOWY    Linde H18 T &n...
Wózek widłowy
Cena: 76 000,00
Marka: TOYOTA
Model: 02-8FD25
Paliwo: DIESEL
Rocznik: 2015
NOWY Wózek widłowy TOYOTA   02-8FD25 &nb...

Nowy wózek pal
Model: LPE200
Marka: BT
Cena: 25 800,00
Nowy wózek paletowy   BT LPE 200     ...